موسسه حقوقی سبز

"مشکلات حقوقی خویش را از من بپرس"

 

  • 021-66415925
  • 0919-5733320
  •  

دیوان عدالت اداری کشور

امور حقوقی
امور کیفری
امور خانوادگی
امور دیوان عدالت اداری
قبل
بعدی

مشاوره در امور دعاوی دیوان عدالت اداری کشور:

به موجب ماده 1 و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که حق کسی ضایع شده باشد می تواند شکایت و تظلمات خویش را از طریق این ارگان و نهاد قضایی پیگیری نماید صلاحیت رسیدگی دیوان نیز به موجب ماده 10 آن تعیین گردیده است و دیوان در کل کشور تنها در تهران متمرکز شده است و اما در هر استان نیز ممکن است دفاتر ثبت شکایت دیوان موجود باشد که می تواند از طریق استان مربوط به محل سکونت خویش شکایت خویش ثبت و ارسال نماید، در غیر این صورت اگر کسی نسبت به اقدام و عمل ارگان های مربوطه شکایتی داشته باشد حتما باید در تهران شکایت خویش را مطرح و پیگیری نماید.

 

ماده 1- در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل مي‌گردد.

ماده 10- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.
تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی ­باشد.

ماده 12- حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

1- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.

2- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

تبصره – رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آیین ­نامه­ ها، بخشنامه­ ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

شاکی یا خواهان از طریق شکواییه یا دادخواست که تنظیم نموده با ضمایم و دلایل دعوا خویش را در دیوان عدالت اداری که مرکز آن در تهران است واقع در اشرفی اصفهانی خیابان سردار جنگل مطرح نموده اصولا رسیدگی در دیوان غیر حضوریست مگراینکه با تشخیص دادگاه حضور طرفین لازم باشد.

عنواین دعاوی در دیوان اصولا شامل موارد ذیل می باشد:

  • اختلاف بیمه ای بین کاگر و کارفرما یا ارگانهای دولتی
  • الزام به بازگشت به کار
  • الزام به پرداخت اختلاف بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی
  • عدم اجرای آیین نامه و مصوبات سازمان برنامه و بوجه درحق کارمند یا کارگر
  • عدم اجرای مصوبات مجلس و قانون کشور
  • احتساب بیمه و سنوات کارگری و کارمندی
  • اختلاف مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

موسسه حقوقی دارالدفاع سبز

لورم ایپسوم